SoftServ_by_EMMETI_sigla_250.jpg

Despre sistemele de încãlzire în pardosealã


Încălzirea prin pardoseală a fost folosita încă din Epoca de piatră . Săpături arheologice din Asia și Insulele Aleutine din Alaska dezvăluie că locuitori din neolitic dirijau fumul de la foc prin tranșee săpate în piatră şi acoperite cu dale de piatră, în locuințele lor subterane . Fumul fierbinte încălzea pietrele de pe podea care apoi radiau în spațiile de locuit.

Aceste forme timpurii au evoluat în sisteme moderne care folosesc tuburi cu apă încorporate în pardoseala clădirilor .

În anul 1965 cercetătorul Thomas Engel patentează tehnologia de reticulare a tubului de polietilenă Pe-Xa cu peroxid , iar din 1967 vinde patentul mai multor producători de tub de polietilenă .

În anul 1980 sunt elaborate primele standarde pentru sistemele de încălzire în pardoseală , iar din anul 1985 sistemul de încălzire în pardoseală devine un sistem uzual pentru clădirile rezidenţiale în Europa Centralăşi în ţările nordice .

Începând cu anul 1995 sistemul de încălzire în pardoseală este vândut masiv pe piaţa din Europa.


Putem afirma fără să greşim că şi în Romania sistemul de încălzire în pardoseală a ajuns la maturitate , şi a castigat o cotă considerabilă din piaţa de instalaţii termice .

Încălzirea prin pardoseală are multe avantaje în comparaţie su sistemele cu radiatoare sau cu ventilaţie .Economie şi eficiență


Sistemele de incălzirea prin pardoseală sunt concepute să funcționeze la temperaturi mai mici dec
ât sistemele de încălzire convenţionale. Temperatura agentului termic nu depăşeşte valoarea de 50 0C. Acest lucru duce la reducerea consumului de energie și la costuri de încălzire mai mici .

Confort


Sistemul de încălzire în pardoseală este un sistem radiant , oferind o distribuție uniformă a căldurii în întreaga încăpere. Diagrama de mai jos arată că încălzirea prin pardoseală oferă căldură acolo unde este nevoie cel mai mult în casă , şi respectă principiul de încălzire „ sănătoasă „ pentru om , respectiv cald la picioare şi racoare la cap .Zgomot


Comparativ cu sistemele de ventilație convenționale, sistemul de încălzire în pardoseală funcţionează silențios.

Reducerea poluării aerului și acarienilor din praf


Spre deosebire de sistemele cu radiatoare şi ventilaţie care lucrează prin mișcarea aerului în incăperi, sistemele de încălzire în pardoseală nu mișcă aerul fiind un sistem radiant şi deci nu ridică praful şi reduce problema cu acarienii.

Controlul sistemului de încălzire în pardoseală


Încălzirea prin pardoseală poate fi controlată foarte precis cu termostate programabile instalate în fiecare cameră . Spre deosebire de sistemele convenționale, sistemul poate fi controlat şi reglat precis în fiecare cameră , rezult
â
nd un sistem de încălzire flexibil, cu costuri de funcționare mai mici.


Sisteme de încãlzire în pardosealã

         2015 - Copyright Softserv SRL Brasov                                                                                                                 Design - Softserv SRL Brasov

Gif_3.gif